Dụng cụ đo công suất

Fluke 43B

Dụng cụ đo công suất

Xuất xứ:

Giá từ 1 đến 1: 0 Vnđ

Tải tập tin

Đặt hàng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Các tính năng chính:

 • NiMH pin cung cấp thời gian hoạt động kéo dài 6,5 giờ
 • Kết hợp khả năng hữu ích nhất của một bộ phân tích chất lượng điện năng, vạn năng và phạm vi
 • Tính toán điện 3 pha trên tải cân bằng, từ một phép đo một pha
 • Xu hướng điện áp, dòng, tần số, sóng hài điện và chụp sụt điện áp, quá độ và dòng khởi động
 • Chức năng giám sát giúp theo dõi vấn đề liên tục và hiệu suất hệ thống điện
 • Hồ sơ hai thông số lựa chọn lên đến 16 ngày
 • 20 kỷ niệm đo lường để tiết kiệm / màn hình thu hồi và dữ liệu với con trỏ đọc
 • FlukeView ® phần mềm có thể đăng nhập giai điệu và tất cả các bài đọc khác theo thời gian và cung cấp một giai điệu hoàn chỉnh hồ sơ đến hài hòa thứ 51
 • Các biện pháp sức đề kháng, giảm điện áp diode, liên tục, và điện dung
 • Người sử dụng / ứng dụng hướng dẫn sử dụng và video chất lượng điện năng để giúp trả lời câu hỏi khó khăn
 • Gói hoàn chỉnh với đầu dò điện áp và 400 A kẹp hiện tại, phần mềm FlukeView và cáp giao diện quang học bị cô lập
 • 3 năm bảo hành trên Fluke 43B, 1 năm về phụ kiện

Thông số kỹ thuật:

Thông s k thut
Đặc đim đầu vào
Tr kháng đầu vào  1 MW, 20 pF
Đánh giá đin áp  600V rms, CAT III
V / A / Hz Hin th
Đin áp tht rms (ac + dc)  
Phm vi:  5.000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1250 V *
Độ chính xác:  ± (1% + 10 tội)
   
True-rms hin nay (ac + dc)  
Phm vi:  50.00 A, 500,0 A, 5.000 kA, 50,00 kA, 1250 kA
Độ chính xác:  ± (1% + 10 tội)
   
Tn s  
Phm vi:  10,0-15,0 kHz
Độ chính xác:  ± ([% đọc] + [đếm]): 0,5% + 2
   
Yếu t CF Crest  
Phm vi:  1,0-10,0
Độ chính xác:  ± (5% + 1 số)
Hin th đin
Watt, VA, VAR  
   1 pha và 3 pha, 3 dây dẫn tải cân bằng
Phm vi:  250 W - 1,56 GW
Độ chính xác:  ± (4% + 4 tội) Công suất cơ bản
Độ chính xác:  ± (2% + 6 tính) Tổng công suất
   
PF công sut  
Phm vi:  0-1,0
Độ chính xác:  ± 0.04
DPF Displacement công sut, Cos. F  
Phm vi:  0,25-0,9
Độ chính xác:  ± 0.04
Phm vi:  0,90-1,0
Độ chính xác:  ± 0.03
   
H2 tn s cơ bn  
Phm vi:  40,0-70,0 Hz
Độ chính xác:  ± ([% đọc] + [đếm]): 0,5% + 2
Hin th các giai điu âm
Đin áp, hin ti, tn s  
Phm vi:  Cơ bản để hòa thứ 51
Độ chính xác:  
Cơ bn:  VA ± (3% + 2 tính) W ± (5% + 2 tội danh)
2 để hòa 31:  VA ± (5% + 3 tội) W ± (10% số lượng 10)
32 để hài hòa th 51:  VA ± (15% số lượng 5) W ± (30% số lượng 5)
   
Tn s cơ bn  
Phm vi:  40 Hz đến 70 Hz
Độ chính xác:  ± 0.25 Hz
   
Giai đoạn  
Phm vi:  V, A (giữa cơ bản và hài)
Độ chính xác:  ± 3 º đến ± 15 º
Phm vi:  W (giữa điện áp cơ bản và hiện tại hài)
Độ chính xác:  ± 5 º đến ± 15 º
   
K-yếu t (hin ti và Power)  
Phm vi:  1,0-30,0
Độ chính xác:  ± 10%
   
THD Tng méo hài  
Phm vi:  0,00-99,99
Độ chính xác:  ± (3% + 8 tội danh)
Sags và n
Ghi thi gian:  4 phút đến 16 ngày (lựa chọn)
Vrms thc tế, Vrms max, min (AC + DC)  
Phm vi:  5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V *
Độ chính xác:  Đọc ± (2% +10 tính); Con trỏ đọc ± (2% + 12 tội danh)
   
Vũ khí thc tế, vũ khí max, min (AC + DC)  
Phm vi:  50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50,00 kA
Độ chính xác:  ± (2% tính 10)
Capture thoáng qua
Ti thiu độ rng xung:  40 ns
Đầu vào băng thông hu ích 1:  DC đến 1 MHz
S quá độ:  40
Thiết lp ngưỡng đin áp:  20%, 50%, 100%, 200% trên hoặc dưới tham chiếu
Tín hiu tham kho:  Sau khi START, các Vrms và tần số của các tín hiệu được đo.Từ những dữ liệu này một sinewave tinh khiết được tính như tài liệu tham khảo để thiết lập ngưỡng.
Vpeak phút, Vpeak ti đa con tr:  10 V, 25 V, 50 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1250 V Độ chính xác: ± 5% của quy mô đầy đủ
R, C, Diode, liên tc
Kháng dao động:  500,0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500,0 kΩ, 5.000 MW, 30,00 MW
Chính xác kháng:  ± (0,6% + 5 đếm)
Dung dao:  50,00 nF, 500,0 nF, 5.000 μF, 50,00 μF, 500,0 μF
Chính xác dung:  ± (2% + 10 tội)
Dãy diode:  0-3,000 V
Diode đin áp:  
Độ chính xác:  ± (2% + 5 đếm)
Liên tc:  Máy nhắn trên tại <30 Ω ± 5 Ω
Ti đa hin nay:  0,5 mA
Nhit độ:  ° C hoặc ° F
Sự xâm nhập hin ti
Ln sự xâm nhập:  1 giây, 5 giây, 10 s, 50 giây, 100 giây, 5 phút
Phm vi hin ti:  1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A
Con tr đọc:  Một tối đa cao điểm tại con trỏ 1 và 2 con trỏ
Độ chính xác:  ± 5% của quy mô đầy đủ
Thi gian gia con tr:  4-235 điểm ảnh (1 pixel = sự xâm nhập time/250) Độ chính xác: ± (0,2% + 2 pixel)
Nhit độ (vi ph kin)
Phm vi:  -100 ° C - 400 ° C
Độ chính xác:  ± (0,5% + 5 đếm)
Phm vi hin th
Đo lường:  dc, ac, ac + dc, đỉnh, đỉnh cao điểm, tần số, chu kỳ nhiệm vụ, giai đoạn, độ rộng xung, yếu tố đỉnh
Phm vi thi gian:  20 ns / div đến 60 s / div
T l ly mu ti đa:  25 MS / s
Băng thông  
Kênh đin áp [1]:  20 MHz ở đầu vào, 1 MHz với TL24 chào
Kênh hin ti [2]:  DC đến 15 kHz tại đầu vào, 10 kHz với i400s kẹp hiện tại
Khp ni:  AC, DC (10 Hz - 3 dB)
Nhy cm dc:  5 mV / div to 500V/div
Độ phân gii theo chiu dc:  8-bit (256 mức)
K lc chiu dài:  512 mẫu cho mỗi kênh
Cơ s phm vi:  60 S / div đến 20 ns / div ± (0,4% + 1 điểm ảnh)
Chế độ timebase:  Bình thường, cuộn, đơn
Trước kích hot:  Lên đến 10 đơn vị
Kích hot Ngun:  Đầu vào 1 hoặc 2 đầu vào hoặc tự động lựa chọn
Kích hot chế độ:  Tự động Connect-và-View ™, Free Run, và Single Shot
   
Kết ni và-View :  Kích hoạt tự động nâng cao nhận mẫu tín hiệu
   Tự động điều chỉnh kích hoạt, timebase và biên độ và hiển thị hình ảnh ổn định
K nim
   20 (màn hình, cài đặt, dữ liệu)
Ghi âm
Ghi thi gian:  4 phút đến 16 ngày (lựa chọn)
Các thông s:  Chọn một hoặc hai thông số từ một trong những nhóm sau:
   V / ampe / Hertz
Đin:  Watt, VA, VAR, PF, DPF, tần số
   Sóng hài, THD, Volts (Fund. & Harmonic), ampe (F & H) Watts (F & H)
   Tần số (H),% (H) tổng số, giai đoạn (H), KF
   Nhiệt độ
Kháng:  Kháng, Diode, liên tục, dung
Phm vi:  Điện áp DC, DC hiện tại, AC điện áp, AC hiện tại, tần số,
   Độ rộng xung + hoặc -, giai đoạn, Chu kỳ + hoặc -, cao điểm tối đa, cao điểm phút, đỉnh min-max, Crest tố
Ghi
   * Xếp hạng EN 61010-1 600 V CAT III CSA

 

Sản phẩm cùng loại